Sacred Hearts of Jesus and Mary

Recognition: Pontifical Right

Rev. Fr. Michael Hifarva, SS.CC.
Ang Muling Pagkabuhay ng Ating Panginoon Parish
Phase 10-A Pkg. 2, Bagong Silang 1428 CC
545.8149

Rev. Fr. Ross C. Dela Cruz, SS.CC.
Pagkabuhay Parish
Pagkabuhay Road, Bagbag, Novaliches 1116 QC
418.4660