Pilgrim’s Passport

Pilgrim's Passport

Ano nga ba itong Passport?

 

Ang Pilgrim’s Passport ay ang gabay para sa mga impormasyon ng mga simbahang kasama sa 14 Jubilee Churches sa Diyosesis ng Novaliches. Napapaloob dito ang detalye ng araw at oras ng mga Misa, oras ng opisina, pangalan ng kura paroko, contact details, at ang maikling kasaysayan ng simbahan or Parokya.

 

Bukod sa makatatangap kayo ng plenary indulgence, ang bawat Jubilee Church ay may Pilgrim’s activities na makikita sa loob ng Passport. Ito ay mahalagang sundin ng mga pilgrims sa pagpasok nila sa banal na pintuan ng simbahan.

 

Ang Passport na ito ay tatatakan ng stamp pagkatapos magawa ang activities sa bawal Jubilee Church na inyong napuntahan.

 

Kapag nakumpleto ng pilgrims ang 14 Jubilee Churches ng Diyosesis, ang pilgrims ay makatanggap ng Certificate of Completion provided na maipakita ninyo ang Passport 14 Stamped Marks na isinagawa ng napuntahan ninyong simbahan. Maari ninyong makuha ang naturang certificate sa pinakahuling Jubilee Church na inyong napuntahan.

Ang Pilgrim’s Passport ay available sa pinakamalapit na Jubilee Church sa inyong lugar o sa pinakamalapit ninyong parokya.

(By: Jun Magtagnob)