Circular 2014-17

Banal na Paghahanda para kay Kristong Hari 2014

Circular-2014-17_Banal-na-Paghahanda-para-kay-Kristong-Hari-2014

Click here to download this circular.