Categories
Circulars

Circular 2020-06

Salaries of Staff and PersonnelCircular 2020-06   Click here to download the actual circular.

Categories
Circulars

Circular 2020-06

Salaries of Staff and Personnel Click here to download this circular.

Categories
Decrees

Bishop’s Decree on COVID19

Below please find the Most Rev. Roberto Gaa, D.D.’s Decree granting the members of the Clergy particularly Parish Priests and Parish Administrators permission to give the general absolution to our parishioners in this time of COVID-19. The concerned priests should study this Decree carefully as the General Absolution is premised on certain conditions which must […]

Categories
Pastoral Letters

Pastoral Letter 2020-02

Community Quarantine During COVID19 Pandemic Click here to download this pastoral letter.

Categories
Circulars

Circular 2020-04

Basic Formation Seminar Click here to download this circular.

Categories
Circulars

Circular 2020-03

Fast2Feed Fund Campaign 2020Ash Wednesday Appeal for Hapag-Asa Click here to download this circular.

Categories
Pastoral Letters

Pastoral Letter 2020-01

A pastoral letter on Fast-to-Feed-2020 Click here to download this pastoral letter.

Categories
Circulars

Circular 2020-02

Week of Prayer for Christian Unity 2020 Click here to download this circular.

Categories
Circulars

Circular 2020-01

Alay Kapwa 2020 Click here to download this circular.

Categories
Downloads

Panalangin Para sa Paghihilom at Pagkakaisa ng Bansa

O Butihin at Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa napakamahiwagang mundo na iyong nilikha at patuloy mong inaalalayan. Tunay, mga nilikha mo ay mahiwaga, marami, magkakaiba at mabubuti. Pinupuri ka namin sa lahat ng mga taong nilalang mo, iba’t-ibang lahi, salita, paninindiga’t paniniwala. Higit sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa napakalalim […]