Bishop’s Decree on COVID19

Below please find the Most Rev. Roberto Gaa, D.D.’s Decree granting the members of the Clergy particularly Parish Priests and Parish Administrators permission to give the general absolution to our parishioners in this time of COVID-19. The concerned priests should study this Decree carefully as the General Absolution is premised on certain conditions which mustContinue reading “Bishop’s Decree on COVID19”

Panalangin Para sa Paghihilom at Pagkakaisa ng Bansa

O Butihin at Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa napakamahiwagang mundo na iyong nilikha at patuloy mong inaalalayan. Tunay, mga nilikha mo ay mahiwaga, marami, magkakaiba at mabubuti. Pinupuri ka namin sa lahat ng mga taong nilalang mo, iba’t-ibang lahi, salita, paninindiga’t paniniwala. Higit sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa napakalalimContinue reading “Panalangin Para sa Paghihilom at Pagkakaisa ng Bansa”