Bishop’s Homily – 7th Sunday of Easter 2020

BishopRobbie_7thSundayEaster2020
Screengrab from FB Live May 24, 2020

Transcript of the Homily of the Most Rev. Roberto Gaa, D.D.
Ascension Sunday
Tahanang Pari Priests’ Lounge
May 24, 2020 | 7AM

Magandang umaga po sa inyong lahat!

Kung titignan natin ito yung Ebanghelyo–ang Ebanghelyo ayun kay San Mateo–ito’y Ebanghelo na walang salaysay ng pagakyat ni Hesus sa langit. Hanggang dun lang sila sa paghahabilin ni Hesus sa kanila na, ‘Puntahan niyo lahat ng tao sa lahat ng sulok at binyagan niyo sila sa Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.’

Kay Marcus, kay Lucas, kay Juan, lahat yun meron! Meron siyang pagakyat sa langit. Pero itong kay San Mateo wala. At tinitignan ko yung ibang komentaryo, sinasabi nila kaya wala yang komentaryo tungkol sa ano kasi hanggang dun sa huli parang may pagaalinlangan sa kanila.

Pero ito’y titignan natin, ito’y sinulat siguro mga 60 years after mangyari ito. So damang-dami nila, damang-dama pa rin nila yung pag-aalinlangan.

Kaya makikita natin, oo nga ano, parang makikita, parang mararamdaman mo iyon dun sa Pagbasa. Kasi kahit doon sa Pagbasa, sa Ebanghelyo, sa dulo, parang minsan lang ulit nagpakita si Hesus pagkatapos nang Siya’y mabuhay muli.

Ito yung pagkatapos pumunta nung dalawa sa libingan at wala silang natagpuan, pabalik na sila sinalubong sila ni Hesus. At binilin nga sa kanila, pumunta kayo sa Galileya at may iuutos ako sa inyo doon. Parang dalawang beses lang. Ito yung naghahabilin Siya at saka yung nagkita sila pagkatapos ng libingan.

Kaya parang makikita natin na parang hindi pa ganun katibay ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananalig na si Kristo nga ay nabuhay. Pero maganda nga dito–dito sa Ascension–yung mga ibang mga Ebanghelyo na naisulat ay meron.

Kaya makikita natin, ito’y totoo–yung kanyang pagakyat sa langit. Kasi ito rin yung Unang Pagbasa. Kaya titignan dapat ito parang may complimentarity yung First Reading at saka yung ating Ebanghelyo. Dahil dun sa Unang Pagbasa, malinaw na malinaw, Siya’y umakyat sa langit.

At nung Siya ay umakyat sa langit, hindi lang yung Kanyang Espiritu ang umakyat sa langit, pati yung Kanyang katawan. Yun yung pinaka kakaiba ngayon. Noong umakyat Siya sa langit, kasama ang Kanyang katawan.

Parang hinahalintulad nga ito–siguro nangyari sa amin dati ito–parang may costume. May pinapasuot kaming costume sa ibang seminarista at nagpalabas kami ng skit at susuotin namin yung costume ng seminarista.
Yung costume ng seminarista–dahil pawis-pawis silang ganun–ay talagang nanlilimahid sa baho yung costume! Kaya nung sinuot, “Ang baho! Ang baho!”

Parang gusto kong masuka! Pero dahil yun, sana naman dun–ang maganda doon, sandali lang hindi naman permanente. Pagkatapos na pagkatapos, ay hinubad ko agad yung ano!

Itong kay Kristo, yung Kanyang pagkatao, kung ikukumpara natin yung Kanyang Espiritu at saka yung Katawan, malayo–malayo yung pagdangal dun sa Katawan!

Kasi yung katawan may limitation, malinaw na malinaw ang limitasyon kasi dapat ito’ys nasa isang lugar lang. Pero ang ginawa ni Kristo, hindi Niya hinubad yung Kanyang pagkatao. Dinala Niya iyon sa Langit.

Parang sinasabi niya, “Proud ako dito! Tanda ito ng Aking pagmamahal! Tanda ito ng Aking pagsunod sa Aking Ama!”

Kaya makikita natin, ganun pala ang pagtingin ni Kristo sa Kanyang pagkatao. Ganun din sana sa atin. Parang may paggalang tayo sa sarili nating katawan. May paggalang tayo sa sarili nating pagkatao kasi kahit ang Diyos idinangal ito. Hindi Niya ito iniwan sa lupa.

Tapos ang maganda dun–dugtong pa, dugtong pa, ay nagkaroon Siya ng kakaibang lugar sa langit, lugar na pwedeng tanggapin ang Kanyang Katawan. So sa Ingles, “Heavens adapted the new Jesus.”

Kaya makikita mo, oo nga ano! Parang pinaghahanda na tayo ni Kristo ng lugar ng titirhan. Kasi Siya yung naunang nagbukas sa langit ng may katawan.

Kaya makikita natin na, oo nga ano! Hindi lang ni Kristo ipinagdangal yung ating katawan, yung ating pagkatao, pero yun din yung tanda ng paghahanda Niya para sa atin, yung pagtanggap Niya sa atin.

Kaya sa atin, isang malaking pagdiriwang ito–kadalasan ay parang lumalampas lang ito–pero malaking pagdiriwang ito kasi ito yung tanda na idinadangal ni Kristo ang tao. Ito rin yung tanda na pinaghahanda tayo ng Diyos nang matitirhan sa langit dahil Siya mismo may katawanan na umakyat sa langit.

Huwag sana itong para sa atin ay pinangdidirihan natin yung ating katawan na o hindi natin ginagalang ang ating katawan. Ito sana yung tanda o hamon para sa atin o paanyaya sa atin na igalang natin yung ating katawan. Bigyan natin ito ng halaga at pagpapahalaga tulad ng pagpapahalaga ni Kristo.

At kung magagawa natin iyon, makikita natin na ito rin ay pagdangal sa likha ng Diyos. Tayo’y nilikha ng Diyos. Kaya makikita natin parang dugtong-dugtong na.

Ito’y parang inspirasyon para sa atin pero ito di’y hamon para sa atin kung paano natin tratratuhin ang sarili nating katawan.