Bishop’s Homily – 5th Sunday of Easter 2020

BishopRobbie_5thSundayEaster2020
Screen grab from FB Live May 10, 2020

Transcript of the Homily of the Most Rev. Roberto Gaa, D.D.
5th Sunday of Easter
Tahanang Pari Priest’s Lounge
May 10, 2020 | 7AM

Magandang umaga po sa inyong lahat!

May sumasagot na ho! Parang nakakapanibago dahil sa pangaraw-araw na Misa ikaw ang nagsasabi, ikaw din ang sumasagot. Kaya minsan tinatanong ko sa sarili ko nagmiMisa ba talaga ako parang nababaliw na ako? Parang halo na eh. Parang nababaliw na eh.

Ito ay bahagi ng Pananampalataya–kaunting baliwan sa ating pagsunod sa Diyos. Makikita natin nang sinabi ni Hesus na si Kristo ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay, ano nga ba ang ibigsabihin nito? Kalye ba Siya? EDSA ba Siya?

Sinasabi Niya, ito ang daan, ito ang susundan ninyo. Ito ang gabay ninyo. Ito yung sasabay sa inyo. Kaya magandang makita ano ba ang pinagdaanan ni Hesus para makita ang daan.

Si Kristo ay Diyos pero sa kabila noon, pinili Niyang maging tao. Kaya pwede nating sabihin, nagpakumbaba Siya para sa atin. At sa krus makikita natin, tuloy ang Kanyang pagpapakumbaba tanda ng pagsunod sa kagustuhan ng Ama. Kaya makikita natin, oo nga ano, si Kristo ay nagpapakumbaba sa Kanyang Pagkatao, sa Kanyang pagkapako sa krus, lalo’t higit sa kanyang…

Darating din tayo sa mga sarili nating krus. At mabibigat ang krus natin ngayon dahil dulot ng pandemic na ito. Mahirap ang pinagdadaanan natin, ni walang kasiguraduhan. Hanggang kailan nga ba tayo…

Kaya makikita natin si Kristo ang daan kaya Siya ang dapat sinusundan natin.

Si Kristo din ang Katotohanan. Ano nga ba ang ibigsabihin ng Katotohanan?

Ang pagpapahayag ng Katotohanan ay mahal tayo ng Diyos ng walang hanggan. Hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo mahal natin o kadalasan mahal natin yung mahal din tayo. Mahal natin yung hindi sa atin gumagawa ng masama. Pero yung gumagawa sa atin ng masama, galit tayo.

Pero sa Diyos, hindi nagbabago ang Kanyang pagmamahal. Kaya yun ang isang katotohanan na pinanghahawakan natin. Katotohanan na patuloy sa atin nagbibigay ng pag-asa. Yun din, pwede nating sabihin, yun yung nagbibigay daan sa kaligtasan natin.

Dahil sinasabi ng Diyos na ang kaligtasan ay para sa lahat. Siya ang–ginugusto Niya yung kaligtasan natin. Hindi lang tayo yung may gusto na maligtas tayo, ang Diyos mismo ginusto Niya na maligtas tayo!

Kaya makita natin, oo nga ano, kailangan na lamang tayo sumunod sa ritmo ng Diyos. Sumunod tayo sa Agos ng Diyos at tayo ay maliligtas! Yan yung Katotohanan.

Ano yung Buhay?! Yung buhay ba yung karangyaan? Yung buhay ba kapag nabibili natin ang gusto natin? Pag tayo ay may pera? Maganda ang bahay? Yan ba ang buhay na sinasabi ng Diyos?

Kasi tayo ay nilikha ng Diyos. Nilikha tayo sa image and likeness ng Diyos. Yun yung buhay natin. At yung buhay natin ay nakaugat sa pag-ibig. Kaya yung buhay natin, kapag ito ay puno ng pag-ibig, puno ito ng kahulugan. Hindi lang ng bagay, pero ng kahulugan.

Yun ang sinasabi ng Diyos na ako ang Daan, ang Katotohanan, ang Buhay. Kaya ang tanong sa atin ng Diyos, ito ba ay nasusundan natin? Oo totoo mahirap! Pero isa sa mga pwede nating gawin ay–para tayo ay matulungang sundan ito–ay lumapit tayo kay Maria.

Ito yung tinatawag ni St. Ignatius of Loyola na triple colloquy. Ito yung sinasabi niya na yung tatlong paggalaw para tayo ay tunay na makalapit sa Diyos Ama.

Ang unang paggalaw ay ang paglapit natin kay Maria. Kasi si Maria para sa atin–lalo na sa ating mga Pilipino, maka-ina tayo eh! Malapit tayo sa Ina. Parang kung hihingi tayo ng paalam, magpapaalam–kung pwede lang magpaalam sa nanay, sa nanay lang tayo magpapaalam.

Pero kunyari natunugan ng tatay, kailangan natin ng abugado. Ang abugado natin ay nanay. Diba? Kaya nga ba ang nanay, para sa ating mga Pilipino, malapit sa atin.

At yun ang sinasabi ni St. Ignatius of Loyola. Ang unang paggalaw ay ang paglapit sa Nanay. Para sa ating paglapit kay Kristo–sa ating pagsunod sa daan, pagpapahayag ng katotohanan, pagpapa–kung buhay ay buhay na puno ng pagibig; masmadali para sa atin, masmauunawaan natin kasi si Maria ang unang gumawa nito.

Siya yung unang sumunod sa Daan. Siya yung nagpahayag ng Katotohanan. At siya din yung buhay na puno ng Pagibig.

Kaya meron na tayo–bilang tao, bilang totoong tao–may halimbawa na tayo! Kaya makikita natin dun, oo nga ano, si Maria pala ang halimbawa para mapalapit tayo kay Kristo.

Kaya makikita natin sa ating Unang Pagbasa, parang nanay na nanay. Parang inaasikaso Niya yung mga maliliit. Diba ganyan ang mga nanay eh. Kung sino yung nawawalan, sino yung mahihina, siya yung para bagang–siya yung nang-iinganyo sa kanila. Parang nasasabi pa nga, paborito Niya yung mahihina.

At ganyan nga yung nangyayari, kaya sinasabi dun sa Mga Gawa na “walang babaeng pababayaan, wala din mga estranghero na hindi pwedeng iwelcoming”.

Ang anu nga dun eh, si Kristo kahit yung sinasabi Niya, “Ay ang aso hindi mo pwede ipagkait yung mumu”. Kaya makikita natin sinasabi ni Kristo, “Walang pinabayaan!”

Ngayon ang tanong sa atin eh, “Sa ating pagsunod kay Kristo meron ba tayong pinababayaan? Meron ba tayong naiiwanan? Meron ba tayong hindi napapansin o hindi napangangalagaan?”

Siguro ngayon lalo’t higit, batid na batid natin ang mga mahihina, yung talagang umaasa na lamang sa ayuda. Tayo ba may pang ayuda ba tayo sa kanila. Tayo ba, kahit sabihin natin, “Eh pareho naman kaming naghihikahos!” Tayo ba, pinagdadasal ba natin sila? Tayo ba, inaalala ba natin sila?

At yun ang magandang hamon para sa atin. Tayo na pinangalagaan ni Kristo, tayo na ginabayan ni Kristo sa daan, tayo na pinagpahayagan ng Katotohanan at pinagpakitaan ng buhay na puno ng pagibig, tayo din ba ay Daan, Katotohanan, at Buhay sa ating kapwa?

Malaking hamon po ito, pero lagi po tayong umasa kay Maria, ang Ina ni Kristo at Ina nating lahat para tayo ay magabayan, para tayo ay magpakitaan kung ano ang tama, kung ano ang wasto.

Para balang araw, tulad sa isang pamilya, walang napapabayaan, walang naiiwan, ang lahat kasama sa pangangalaga ni Maria.