The Bishop’s Homily – Easter Sunday 2020

Transcript of the Homily of the Most Rev. Roberto Gaa, D.D.
Easter Sunday
Catherdal Shrine and Parish of the Good Shepherd
April 12, 2020 | 9AM

Magandang umaga po sa inyong lahat!

Hello?! Parang naghahanap pa ano? Alam namang walang tao. Baka lang naman may sumagot.

Napakaganda po ng ating mga pagbasa, simula dun sa Gawa Ng Mga Apostoles. Dahil sinasabi doon na, kakaiba talaga si Hesus sa lahat ng mga dumating sa bayan nila. Kakaibang-kaiba dahil hindi naman Niya binago ang batas, pero pinailalaim Niya ang pagkaunawa dito.

Lumalim yung pagkaunawa nila sa batas, hindi lamang yung panlabas na pag-unawa, pero yung pagunawa na hinahalukay yung kaloob-looban.

Kakaiba din yung, pwede nating sabihin, sino nga ba–o yung kasarinlan ni Hesus. Sinasabi kasi, lahat naman ng propeta alam nila kung saan nanggaling.

Akala nila alam nila ang pinanggalingan ni Hesus. Pero iba din ang pinanggalingan ni Hesus. Siya’y pinadala ng Ama, siya’y t sinabayan ng Espiritu Santo, at dahil dito kakaiba yung Kanyang pananalita, kakaiba ang Kanyang mga gawa.

Dun pa sa huli, sinabi din nung nabuhay muli, si Kristo pa ay kumain na kasama sila, nagpakita, at pinahayo sila sa iba’t ibang lugar. Hindi nanatili kay Kristo ang misyon. Kaya masasabi natin kakaiba talaga si Hesus.

Kaya ba ang nangyari, kung titignan natin yung ating Ebanghelyo, kung si Lazaro ay binuhay muli ni Hesus–nakakulong na sa libingan si Lazaro ng apat na araw.

Kahit si Martha sinabihin si Hesus, ‘Huwag niyo na po anuhin, tanggap na po namin na patay siya’.

Pero sa kabila nun sinabi Niya, ‘Buksan niyo.’

At lumabas si Lazaro nakabalot pa sa kanya yung kayong lino, kahit yung kamay niya ay nakatali din. Pero yung muling pagkabuhay ni Hesus ay iba.

Kasi nakikita natin, nakaayos pa ang lahat, nakalatag kung saan Siya nakalibing. Para bagang nalusaw ang kanyang katawan, pumasok sa kayong lino, at kahit ang Kanyang anyo ay nagbago.

Ano nga bang sinasabi dito sa atin? Siguro sinasabi sa atin, huwag mong hanapin–o huwag kang manatili doon sa dati! Huwag kang manatili sa kadiliman ng Biyernes Santo kundi hanapin mo si Kristo na may bagong buhay, si Kristo na muling nabuhay.

Huwag niyong hanapin yung sugatan na Kristo: lapnos-lapnos ang balat, bugbog ang katawan. Asahan niyo ang bagong Kristo, ang muling nabuhay na Kristo.

Hindi natin iniiwan yung dating imahe ni Kristo pero dilat ang ating mata na Siya ay nagbago. Ganun din siguro ang hinihingi sa atin ngayon.

Para bagang nagbagong anyo ang simbahan. Walang tao, iilan lamang po ang tao sa loob ng simbahan, nagbagong-anyo. At karamihan ng taong nasa sa loob ng kanilang mga bahay. Yan, pwede nating maituring dating simbahan pero yun yung bagong simbahan para sa atin ngayon.

Hanapin natin si Kristo sa ating bagong simbahan, sa ating bagong tahanan. Ang bagong Kristo sa bagong simbahan. Ang simbahan na patuloy na nagbibigay ng presensya para sa atin para tayo magkaroon ng lakas ng loob magpatuloy, hindi mawalan ng pagasa.

Pwede nating sabihin, kung titignan natin, yan yung ating Ikalawang Pagbasa, na kung saan binibigyan ng kakaunting yung yeast–ano bang yeast sa Tagalog? Pare-pareho tayong–ano yung yeast sa Tagalog? Naku walang may alam! Libadura! Yung libadura!

Kaunting libadura lang ang kailangan para umalsa ang tinapay. Yun ang sinasabi sa ating Ikalawang Pabasa. Kaunting libadura lamang. Maliit na simbahan lamang ang kailangan para magkaroon ng pagbabago.

Unang-una sa sarili nating puso. At kung ang bawat tahanan, ang bawat bahay ay magiging maliit na libadura, ang hinahanap-hanap natin na simbahan ay hindi din talaga nawala, nagbago lang ng anyo.

At para sa akin, yan yung paanyaya sa atin ng Diyos. Tignan ang simbahan natin ngayon, pero tignan din natin ang simbahan na masigla at buhay ngayon. Ang libadura na kung saan ang kasiglahan ng simbahan ay matatagpuan sa puso ng bawat isang nanampalataya.

At ang pari, kahit ako po, ay patuloy na maglilingkod para maging buhay ang simbahan niyo sa tahanan. Ang simbahan ay patuloy na magmi-Misa para ang simbahan ninyo ay nami-Misahan, patuloy na napapakain, patuloy na napapalakas, patuloy na nagkakaroon ng sigla.

Pero ang sigla ng simbahan ay hindi nagtatapos sa inyo. Kailangan ninyong ipasa ang pag-asang iyan. Kailangan ninyong ipasa ang kagandahang loob na iyan sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong barangay, sa inyong kawan.

Hindi pwedeng tumigil ito kasi yung ating pagkalibadura nawawalan ng saysay kapag pipigilan natin ito.

Huwag po natin hanapin si Hesus. Sa panahong ito, huwag natin Siya hanapin sa luma. Hanapin natin Siya sa bago. Salubungin natin siya sa bago.

Bagong puso, bagong paguugali, bagong pananaw, bagong kasiglahan. Para yung ating pagtatagpo, yung ating salubong sa Kanya ay magkaroon ng saysay hindi lamang sa pamilya–sa maliit na libadura–kundi sa lahat ng ating makakasalamuha.