Komunikasyon: Biyaya Mula Sa Diyos, Ayon Sa Dating Obispo

IMG-5f8f067bd6332a459a969a9d369fbbea-V
Ang Lubos na Kagalang-galang na Antonio R. Tobias, D.D. noong Commissioning Mass ng mga miyembro ng SocComm Nova na ginanap sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd noong Hunyo 2, 2019. (Larawan ni Annaliza Bruce)

Binigyang-diin ng Lubos na Kagalang-galang Antonio R. Tobias, D.D., dating Obispo ng Novaliches at kasalukuyang Apostolic Administrator nito, ang malaking epekto ng makabagong pamamaraan ng komunikasyon sa buhay ng tao sa mga Mananampalatayang nagtipon sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd noong ika-2 ng Hunyo, 2019.

Sa Homilya para sa Misa ng Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat ni Hesus sa Langit, sinabi niya na “sa pamamagitan ng ating mga naimbento na Social Communication Media, lumiit ang espasyo ng mundo.”

Paliwanag niya, kung dati-rati natatagalan tayo sa pagkuha ng impormasyon o balita mula sa mga taong nasa malalayong bahagi ng mundo, ngayon ay maaari na natin itong makamit sa loob lamang ng ilang minuto, gamit ang mga “gadgets”.

Sinabi rin niya na maaari nating ituring na “blessing” mula sa Diyos ang pagkakaimbento ng social media at mga gadgets upang ang mga dating malalayo sa isa’t-isa ay pagbuklurin sa pamamagitan nito.

Nguni’t pinaalalahanan din ng dating Obispo sa mga nagsisimba ang masamang epekto na dulot ng makabagong pamamaraan ng komunikasyon. Aniya, may mga pagkakataon na ginagamit ito upang mapalapit ang mga kabataan sa kasalanan, na parang inuudyok pa sila na gumawa ng masama, at nagiging dahilan upang masira ng kanilang pagkatao o ng kanilang kapuwa. Bingay niyang halimbawa ang pagkakalulong ng mga kabataan sa online pornography.

Kaya naman habilin niya sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at turuan sila sa responsableng paggamit ng social media o ng gadgets. Hinimok niya ang mga naroroon na ihabilin ang mga ginagamit natin sa media at gamitin ito “para makakuha ng tamang pahayag”.

Bukod sa pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat ni Hesus sa Langit, ginunita din sa araw na iyon ang ika-53 Pandaigdigang Araw ng Komunikasyon na may temang: “We are members one of another: From network community to human communities.”

Bago matapos ang Misa naganap ang pagkomisyon ng Lubos na Kagalang-galang Antonio Tobias sa mga nakatapos ng 3rd SocComm Nova Communications Camp (Media Camp 2019) noong ika-24 hanggang ika-25 ng Mayo at ika-1 ng Hunyo, 2019. Ang taunang Media Camp ay binibigay para sa mga miyembro ng Social Communications and Media Ministry sa mga parokya sa ilalim ng Diyosesis. Dito sila ay sumasailalim sa mga lectures at workshops sa larangan ng Photography, News at Feature Writing, at marami pang iba. (~Shirly Benedictos)