Ipadama Ang Pag-ibig Sa Paglilingkod: Paalala Ng Obispo Sa Mga Bagong Diyakono

53100433_2151700018277256_973694258806521856_n
Eksena noong “Kiss Of Peace” sa naganap na Ordinasyon sa Pagka-Diyakono ni Sem. John Harvey Bagos at Sem. Lusil Pardilla noong Pebrero 25, 2019 sa St. Peter Parish Shrine of Leaders. (Larawan ni: Annaliza Bruce)

Nakatuon sa pag-ibig at paglilingkod ang Homiliya ng Lubhang Kaggalanggalang na Antonio R. Tobias D.D. sa Misa ng Ordinasyon sa Pagka-diyakono nina Reb. John Harvey Bagos at Reb. Lusil Pardilla na ginawa sa St. Peter Parish Shrine of Leaders noong ika-25 ng Pebrero 2019.

Sinimulan ni Obispo Tobias ang kaniyang Homiliya sa pamamagitan ng pagbanggit ng kataga mula sa sulat ni Juan kung saan sinabi ni Hesus sa Kanyang mga alagad: “Kung paanong iniibig ako ng Ama, iniibig ko kayo.”

Dahil ang salitang Diyakono ay nangangahulugang “service” o paglilingkod, inihambing ng mahal na obispo ang mga 12 Alagad ni Hesus at mga Diyakono at sinabing sila, maging ang mga kaparian at mga obispo ay parang isang “Social Ministry” na magbibigay ng “Basic Fundamental Service” kung saan sila ay naatasan na ipahayag at ipadama ang pagmamahal na nagmumula kay Kristo sa pamamagitan ng pag-aaruga lalo na sa mga taong tila malayo sa Simbahan.

Ngunit hindi lamang para kina Reb. Bagos at Reb. Pardilla ang kanyang homiliya. Nagbilin din ang mahal na Obispo sa mga kaparian na naroroon na sila ngayon ay parang mga nakatatandang kapatid sa mga bagong Diyakono at naatasang magmamahal, magpapaalala at magtuturo sa kanila. Nagpasalamat naman siya suporta ng mga pamilya at kaanak ng mga Diyakono ngunit pinaalalahanan niya ang mga ito na mula sa araw na iyon ay iba na ang magiging prayoridad ng dalawa, bagamat hindi naman sila mawawalay sa kanila.

At para sa kanilang bagong buhay bilang mga diyakono, ibinunyag ni Obispo Tobias sa dalawa na marami ang magbibigay at magabahagi sa kanila ng kanilang mga pangangailangan, ngunit bilin niya na “huwag ninyong kainin lahat ng ibibigay nila.” Binigyang-diin niya na tanggapin ang nararapat lamang sa kanilang pangangailangan at ito’y ipamahagi naman sa iba.

Sa loob ng anim na buwan at sa ilalim ng direksyon ng Obispo at ng mga kaparian, inaasahan na sina Reb. Bagos at Reb. Pardilla ay magiging abala sa kanilang mga gawaing ministeryal habang pinag-uusapan at inaasikaso ang kanilang ordinasyon bilang mga pari. (~Shirly Benedictos)