Buhay Na BEC Nagsusulong Ng Bokasyon

BECNagsusulongNgBokasyon
Eksena ng prusisyon na naganap sa Holy Spirit Vicariate BEC Big Day 2nd Anniversary noong Setyembre 8, 2018. (Larawan ni: Minnie Agdeppa)

Ang buhay na Basic Ecclesial Community (BEC) ay nagsusulong diumano ng bokasyon ayon kay St. Vincent School of Theology (SVST) Rector Reb. Pad. Danilo Pilario, CM sa naganap na 2nd Anniversary ng Holy Spirit Vicariate BEC Big Day sa Barangay Holy Spirit Club House ng Q.C. noong Setyembre 8, 2018.

“Kung gusto niyong dumami at buhay ang bokasyon, pagpapari at pagmamadre–isali na din ang pagaasawa kasi bokasyon din naman iyon pero hindi na natin paramihin ang mga nagaasawa kasi marami na ang nagaasawa eh–paramihin at buhayin ninyo ang inyong mga BEC, bukluran, at tahanan,” ani ni Pad. Pilario.

Bilang Punong Tagapagsalita sa nasabing pagtitipon, tinalakay niya ang kahalagahang na isabuhay ng bawat isa ang pagiging miyembro ng BEC simula sa kanilang mga pamilya. Hinimay niya ang kanyang paksang pinamagatang, “BEC: Buong Simbahan, Bahagi Sa Pagpapaunlad Ng Bokasyon”, hango sa kanyang buhay at sa mga katuruan ng Simbahan lalo na mula sa Vatican II Council gaya ng “Lumen Gentium”.

“Bakit ko sinasabi yan? Ako mismo! Ako mismo ay bunga ng BEC,” pagpapatotoo niya. “Ang aking nanay ay leader ng BEC sa aming bario. Kaya maliit pa akong bata sumasama na ako sa kanya…dahil pagkatapos ng dasal, may kainan. Kaya sumasama ako sa mama ko.”

Binigyan din niya ng pahalaga ang pagdala ng kanyang magulang kada lingo sa kanya at kanyang mga kapatid sa simbahan at ang kanyang naging pagkagiliw sa kanilang kura paroko na mahilig mamigay ng kendi sa mga bata pagkatapos ng homiliya.

“Tuwing lingo, sinasama din ako ng nanay ko at tatay ko sa simbahan. Kahit malayo ang aming bahay–5 kilometro ang aming baryo papunta sa bayan. Nilalakad namin iyon para makapagsimba lang ng alas otso. Alas sais pa lang nasa daan na kami,” pagbalik-tanaw niya.

“Pero eto lang ang masasabi ko sa inyo, kung hindi ako sinasama ng nanay ko at tatay ko tuwing lingo, hindi niyo ako makikita ngayon,” ani niya ng may pagdiin.

Dagdag pa ni Pad. Pilario, “Ang bokasyon nanggagaling sa isang buhay na pananampalataya ng BEC at Simbahan, ng pamilya at tahanan…kung ano ang klase ng BEC, yan din ang klase ng pari at madre kinabukasan.”

Dinaluhan ng may dalawang daang katao ang Holy Spirit Vicariate BEC Big Day 2nd Anniversary mula sa mga Parokya ng Hearts of Jesus and Mary; Holy Spirit; Jesus of Nazareth; Jesus, Lord of Divine Mercy; San Jose, Ang Tagapagtanggol; at St. Benedict.

Sinumulan ang kaganapan ng isang Misa na pinamunuan ni Vicar Forane Reb. Pad. Ferdinand Dulong at mga pari ng Bikaryato sa Holy Spirit Parish na sinundan naman ng isang parada papunta sa Clubhouse bago nagsimula ang pagtatalakay ni Pad. Pilario. (~Minnie Agdeppa)