Obispo: Misyon Ng Mga Disipulo Noon, Misyon Pa Rin Ngayon

28577781_1645002472280349_464628759649007120_n
The Most Rev. Antonio R. Tobias, D.D. (File photo taken during the Presbyteral Ordination of Rev. Noel Elorde. Photo credit: Minnie Agdeppa)

Binigyang diin ng Lubhang Kagalanggalang na Obispo Antonio R. Tobias D.D. ang tamang paggamit ng Social Media para sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa isang Commissioning Mass na ginawa noong Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd nitong Mayo 13, 2018.

Sa kanyang homiliya, ipinaliwanag ng ating Mahal na Obispo ang kaugnayan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon at ang paggunita sa World Communications Sunday. Aniya, ang ating misyon sa lupa ay maging mga testigo ni Hesus gaya ng ginawa ng Kanyang mga disipulo, at pag-ibayuhin pa ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.

Sinabi pa niya na hindi na kailangang lumayo pa para gampanan natin ang ating responsibilidad bilang mga Katoliko.

“Pagkatapos ng Misang ito, tayo’y hahayo… pupunta sa kaniya-kaniyang bahay, sa ating mga mahal sa buhay. At doon siguro unang-una ipakita natin ang pagmamahal sa mga kasambahay natin,” ani niya.

Dagdag pa ng obispo na kailangan din nating mag-ingat sa ating pananalita o sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, na baka sa halip na makabuti ay makasakit pa ito ng ating kapuwa, o di kaya’y makadagdag pa sa pagpapalaganap ng kasinungalingan.

Dahil dito ay nabanggit na rin niya ang paggamit ng Simbahang Katoliko ng Social Media upang labanan ang pagpapalaganap ng fake news, at dahil mas nakararami ng gumagamit nito ay mga kabataan, sinabihan niya ang mga ito na matuto sana sila na magmahal sa katotohanan.

Sunod na ipinakilala niya ang mga kabataang kabilang sa Social Communications and Media Ministry (SocComm) mula sa iba’t-ibang parokya sa itatalaga sa araw na iyon, sinabi niya na ang kanilang gawain sa Simbahan ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa tulong ng mga makabagong gadgets at ng Social Media.

Ngunit hindi nakalampas ang mga magulang sa usaping Social Media. Hinimok sila ni Bp. Tobias na kailangang matuto rin sila sa paggamit nito, hindi para supilin o kontrolin nila ang kanilang mga anak, nguni’t para mabantayan nila kung ano ang kanilang mga ginagawa online. Sa pamamagitan ng kaalaman dito, matuturuan at magagabayan silang mag-isip ng tama, upang malaman nila na hindi lahat ng kanilang nakikita o maririnig sa Social Media ay totoo.

Pagkatapos ng Pakikinabang ay itinalaga ni Bp. Tobias ang mga miyembro ng SocComm na nagsipagdalo sa 2nd SocComm Nova Communications Camp (Media Camp 2018) na ginawa noong nakaraang Mayo 4-5, 2018 sa La Mesa Ecopark.

Layunin ng Media Camp na madagdagan pa ang kanilang mga kaalaman sa mga turo ng Simbahang Katoliko, sa larangan ng potograpiya, pagususulat ng mga artikulo, pagharap sa camera o pagsasalita sa radyo, at ang paggamit at pangangasiwa ng Social Media accounts or website ng kani-kanilang mga parokya.

Ang Commissioning Mass ay taunang ginaganap sa Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit bilang “graduation rites” ng mga nagsipagdalo sa nasabing Media Camp. (~Shirly Benedictos)