Panawagan Ng Exorcist: Tigilan Na Ang Albularyo, ATBP.

6a00d8341c570653ef00e551ee33d38834-800wi
Larawan mula sa http://my_sarisari_store.typepad.com

Nanawagan ang Pinakapunong Exorcist ng Diyosesis ng Novaliches na si Reb. Pad. Ambrosio Nonato Legaspi noong nakaraang Agosto 2017 na programa ng Spiritual Warfare Episode ng Hello Father 911 sa Radio Veritas na tumigil na ang mga taong mahilig pumunta sa alburyo, sa paggamit ng Feng Shui, at sa paganong gawi na padugo para sa kanila mismong kabutihan.

“Alam niyo ang sinasabi natin palagi, magingat po tayo sa paglapit sa mga albularyo…hindi po natin alam kung anong pinagmulan ng kanilang mga panalangin,” ani niya sa nasabing programa.

Ipinaliwanag niya na ang mga albularyo, bagaman may mga Katoliko sa mga ito, ay hindi rin mismo bukas sa “kamalayan na ang pinasang mga panalangin at kapangyarihan sa kanila ay hindi galing sa Diyos”.

“Ang kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos ay hindi po naipapasa…sa huli na lang natin malalaman kung minsan kapag may masama nang nangyayari sa atin,” dagdag niya.

Ayon kay Pad. Legaspi, isang patibong lamang ng mga masamang espiritu na nagbibigay kapangyarihan sa mga albularyong ito ang animong paggaling ng mga dumadayo sa mga ito. Ang mga demonyo, ani niya, ay hindi sakop ng oras gaya ng tao kung kaya ang panahong akala nating gumaling ang isang tao kahit abutin pa ng dekada ay isang iglap lamang sa mga ito para maningil sa kagalingang binigay na kagalingan.

“Kaya po kung kayo ay pinagaling ng demonyo, kayo’y pinagaling ng masamang espiritu, lalo kayong matakot dahil alam niyo po wala pong libreng binibigay ang demonyo,” pagdiin niya, “kaya tigilan na po ang pagpunta sa mga albularyo dahil kakapitan po talaga kayo diyan.”

Imbis sa albularyo, hinikayat niya ang mga ang mga Katoliko tagapakinig na maging totoo sa kanilang Pananampalataya sa pamamagitan ng pananangan sa Kristiyanong panalangin at pamamaraan.

“Kung kayo po ay Kristiyano, kung kayo po ay Katoliko, our source of healing will be our Sacraments, especially the Eucharist, the Lord Himself–ang Panginoong Hesu Kristo mismo. Kung gagamit po tayo ng mga panalangin sana, ito po sana ay mga Kristiyanong panalangin,” sabi niya.

Bukod sa mga albularyo, pinaalalahanan din ni Pad. Legaspi na ang mga paganong gawi gaya ng pagpapadugo ng hayop sa isang bagong gawang bahay, ang pagsunod sa paniniwalang Feng Shui para sa magandang daloy ng enerhiya at swerte sa buhay at tahanan, paggamit ng mga anting-anting, at ang pagdulog sa mga espiritista upang makausap ang mga kaluluwa ng patay ay mga gawing labag din sa Pananampalatayang Katoliko.

Ang mga gawing ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga kaganapang kababalaghan o ang pananahan ng masasamang espiritu sa isang lugar. Dagdag pa rito ay ang pagkakaroon ng isang trahedya gaya ng pagpatay, pagpapakamatay, o paggahasa.

“Infestations, Padugo, and Pagaalay (Common Reasons For Infestations)” ang naging paksa ng segment ng Diyosesis ng Novaliches sa Hello Father 911 noong Agosto 7, 2017 kung kaya’t ang mga bagay na ito ay napagusapan. Samantala, “The Role of Mary In Spiritual Warfare and Exorcism” naman ang magiging paksa sa Spiritual Warfare Episode ngayong Setyembre 4, 2017. (~Minnie Agdeppa)