Maging Mapagmahal At Sensitibo, Paalala Ng Obispo Sa Mga Naordinahan

Sa pagbibigay ng pagkakakaiba-iba ng tatlong hakbang ng orden, animo’y pinaalalahanan ng Pinaka Reb. Antonio R. Tobias, D.D. ang mga kaparian sa kanilang sinumpaang tungkulin at katauhan nung sila ay inordinahan sa nagdaang ordinasyon sa pagkapari ni Reb. Pad. Marvin Riquez at sa pagkadiakono nina Reb. Noel Elorde at Reb. Hermy Colina, CM na ginanap noong Dis 5, 2016 sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd sa Regalado Ave., Q.C.

“May tatlong hakbang ang orden. Bawat baytang ay pakikibahagi sa misyon ni Kristo,” paumpisa ng Obispo sa mahigit na 200 kataong pumuno sa Cathedral.

Ani niya na ang Misyon na ito ay bilang propeta o tagapagpahayag ng Mabuting Balita, bilang pari o tagapagpabanal sa pamamagitan ng mga Sakramento ng Simbahan, at bilang hari na tagapaglingkod. Dinagdag niya na ang hangarin ng Misyong ito ay maging Kawangis ni Kristo ang bawat naordinahan na kanilang isinasabuhay ayon sa tungkuling gaganapin nila sa bawat antas ng orden: diakono, pari, at obispo. Mahigit sa lahat ito ay napapaloob sa kanilang sinumpaan sa harap ng Obispong nagordina sa kanila at mga taong pumunta sa araw ng kanilang ordinasyon.

“Sumusumpa siya na magmamahal sa lahat at walang pinipili,” pagpapaalala ng Obispo, “Maging sensitibo at huwag maging manhid sa pangangailang ng ating pinaglilingkuran.”

Ayon kay Bishop Tobias, ang pangunahing tungkulin ng diakono ay maglingkod–lalo na sa mga nagugutom. Sabi niya, “Ang gutom at uhaw ay hindi lamang sa katawan pati ang kaluluwa ay nagugutom din. Pakinggan ang gutom ng kaluluwa, pati nang sa inyong sarili.”

Samantala ang mga pari naman ay inaasahan sa maraming antas na pamamalakad gaya ng sa parokya, sa isang kumisyon o sangay ng serbisyo ng Simbahan, at pati na sa tao. Ang obispo naman, ayon sa kanya, ay may tungkuling, “All of the above at higit pa.”

Ipinalangin naman ng obispo na, “Huwag sanang ang pari ang dahilan ng pagaaway ng mga tao, lalo na ng magasawa.”

Sa kanyang pangwakas, pinaalalahanan naman niya ang mga nakikinig na ang pagkamit ng mga orden na maging kawangis ni Kristo ay hindi agaran at ni hindi din pansinin lalo na sa panlabas na anyo ng isang pari. Inihalintulad niya ito sa tinapay na inaalay sa Banal na Misa na bagamat hindi nagbago ng pisikal na anyo matapos ito gawing banal ay nananatiling tinapay sa ating mga mata kahit pa ito ay naging tunay na laman na ng Panginoong Hesu Kristo.

“May mga pagbabagong hindi nakikita…pero magbabago sila,” pagdiin ng Obispo.

Ang dating diakono na si Reb. Pad. Marvin Riquez ay nagsilbi sa iba’t-ibang parokya–kasama na ang kanyang mismong parokya na Our Lady of Lourdes Parish sa Camarin, C.C.–ng Diyosesis ng Novaliches bago siya ma-ordinahan bilang pari. Dahil nagtapos ng Teolohiya sa St. Vincent School of Theology sa Tandang Sora, Q.C. si Reb. Pad. Marvin Riquez at si Reb. Hermie Colina, CM, marami sa mga bisita sa ordinasyon ay mga miyembro ng komunidad ng mga Vincentians. Si Reb. Pad. Marvin ang pinakabatang pari ngayon sa Diocesan Clergy ng Novaliches. (~Minnie Agdeppa)