Pag-Asa Para Sa Mga Sangkot Sa Iligal Na Droga, Natamo Sa Hubileo Ng Awa

 

Photo Credit: Julius Panday

Pagbabago at Kaayusan ang nag-udyok kay Ana* at ng kanyang asawa na ilantad ang kanilang mga sarili para sumuko kasama ng 13 iba pang kataong sangkot sa iligal na droga kahapon, Setyembre 1, 2016, sa “Surrendering Day” Ceremonies ng Barangay 174 at ng Our Lady of Lourdes Parish (OLLP) sa Covered Court ng Caloocan City North District Mini City Hall.

“Gusto namin na kahit saan ang maging pagdala sa amin maging maayos,” ani ni Ana habang siya ay nakapila kasama ng mga “surrenderors” na pare-parehong nakasuot ng puting t-shirt at naghihintay magsimula ang programa.

Ayon kay Ana ang kanilang pagsukong mag-asawa ay ginusto nila para hindi na sila mabarangay pa dahil sa panay na pangungulit ng kanilang mga kapit-bahay. Bilang isang ina na may apat na anak, ang pagbebenta ng iligal na droga ay bunga ng kahirapang makahanap ng trabaho. Ani niya, “Wala naman kaming mahanap ng trabaho eh. Dati po nagdadamo kami. Trabaho namin dahon–herbal.”

Mula sa pagtitinda ng iligal na droga, siya ay hindi naglaong natuto na ring gumamit ng iligal na droga paminsan-minsan. Dahil sa masidhing programa ng Pamahalaang Duterte laban sa mga “Salot ng Lipunan”, lumapit sina Ana sa Barangay 174 na siya namang nagsiguro sa kanila–sa pamamagitan ni Bgy. Kaptain Enrique Bunag–ng kanilang kaligtasan dahil sa ugnayan ng barangay sa Parokya–sa pamamagitan ng Kura nito na si Reb. Pad. Luciano Ariel Felloni.

Si  Reb. Pad. Felloni ang nanguna at nagpadaloy ng Surrendering Day Ceremonies at Launching ng Community Based Drug Rehabilitation Program ng Diyosesis ng Novaliches
(Photo Credit: Julius Panday)

Sa katunayan, ang Day of Surrendering ay mula sa pagsusumikap ni Kaptain Bunag at ni Reb. Pad. Felloni na makipagugnayan sa Kapulisan at sa Lokal na Pamahalaan.

Ang kaligtasang ito rin naman ang siyang pinakadiinan kahapon ng Pinaka Reb. Antonio R. Tobias, D.D., Obispo ng Novaliches, sa kanyang mensaheng ibinigay sa nasabing paglulunsad.

“Ang unang posisyon ng Simbahan ay kayo ay pagalingin at aayusin. Pangalawa, hindi pwepwedeng talikuran ng Inang Simbahan na proteksiyunan ang sino mang gustong magbago,” ani ng Obispo bilang pagsuporta at pagtugon sa mensahe ni Punong Lungsod Oca Malapitan na dumalo din kahapon.

“Kaya…huwag tayo magduda na ang ating Simbahan at ang ating lokal na gobyerno ay ipagkakanulo kayo,” dagdag ng Obispo. “Ang Simbahan ay andyan para tumulong sa pagpapagaling at proteksiyunan…Palagay ko, sa ating mga kapatid na inaayos at pinapagaling, huwag kayo matakot kasi ang Simbahan handa kayong proteksiyunan.”

“Kaya’t alam niyo sa Kasaysayan ng Simbahan, miske na sa ating mga kapatid na Muslim, sino mang may sakit, sino mang salarin, basta’t nakapasok sa Simbahan, hindi mo pwedeng barilin o patayin ito…ang Simbahan ay lugar ng anak ng Diyos at kapwa tayo magkakapatid hindi natin pwede sila kitlin sa Bahay Ng Diyos. At ito ang parang nakakalimutan natin,” pagdiriin ng Obispo.

Ipinaliwanag ng Obispo na ang pagpapagaling ay ginawa ni Hesus sa lahat ng makasalanan at may sakit na pumunta sa Kanya kung kaya’t ito rin ay gawain ng Simbahan. Bukod pa doon, “sa kasaysayan ng Simbahan” meron pang karagdagang “kontribusyon ang Simbahan at ito ang proteksiyunan ang mga mahihina at may sakit.”

Natatama lang din bilang Hubileo ng Awa, na ang paglulungsad na ito ay maganap. Ayon sa Obispo ang kunsepto ng Simbahan kung kaya’t mayroong Hubileo ng Awa ay may sakit ang lahat ng tao. Kung kaya’t “ang bawat isa sa atin ay dapat harapin ang kanyang sarili, ang Panginoon,” at sagutin ang tanong, na “Ano ang pwede ko pang maayos sa sarili ko para mahinto ang mga bumabagabag sa aking pagkatao?”

Ang Community Based Rehabilitation Program ng Diyosesis ng Novaliches ay tinatawag na AKAP o Abot-Kamay Alang-alang sa Pagbabago na pinangungunahan ng Pastoral Office ng Diyosesis sa pamumuno ni Reb. Pad. Antonio E. Labiao, Jr.

Ang pagsalubong Mayor Oca Malapitan at Vice Mayor Maca Asistio ang Pinaka Reb. Antonio Tobias, D.D.  at ang iba pang mataas na opisyal ng Diyosesis ng Novaliches sa kanilang pagdating sa North Disrict Caloocan City Hall sa Camarin noong Setyembre 1, 2016.
(Photo credit: Minnie De Luna)

Ang AKAP ay naglalayong magbigay ng “Drug Patient’s Care”, “Family Care”, at “Community Care” sa tulong ng iba’t-ibang sangay ng komunidad at Simbahan para matulungang maibalik ang mga gumagamit ng iligal na droga bilang maayos at matiwasay na mamamayan ng lipunan.

Naangkop ang programang AKAP para sa Lungsod ng Caloocan sapagkat pinangangalagan nito ang tao, na pinatutunayan ng kanilang adbokasiya na, “Tao Ang Una”.

Ayon kay Mayor Malapitan, kakaiba ang nasabing programa sapagkat tinuturing na “out patients” ang mga sumuko at binibigyang layang bumalik sa kanilang pamilya habang napapaloob sa programa ng AKAP. Ngunit, ani ng Mayor, hindi nangunguhulugang malaya silang bumalik sa dati nilang gawi dahil ang buong kapit-bahayan ay nakamasid at nakaalalay upang masigurado ang kanilang pagbabagong buhay. (~Minnie De Luna)

Photo Credit: Minnie De Luna

*pangalang ibinigay ng sumuko para sa kanyang proteksyon

2 thoughts on “Pag-Asa Para Sa Mga Sangkot Sa Iligal Na Droga, Natamo Sa Hubileo Ng Awa