SAMBAYANIHAN: Samahan sa Mabuting Balitang Yaman at Ningning ang Hatid sa Atin Ngayon!

By the Most Rev. Pablo Virgilio S. David, D.D. (Talk during the 21st National Bible Workshop,  Feb 23-27, 2016, Marbel, South Cotabato)