Year of the Poor Series Ika-Sampung Panayam

banner-oct22

Year of the Poor Series Ika-Sampung Panayam:

“Sama-samang Pagbubuo at Pamamahala ng Komunidad

Tungo sa Epektibong Pakikilahok sa Panlipunang Pagpapanibago”

Tagapagsalita:

Angelito “Ka Lito” Manalili Propesor,

CSWCD – UP Diliman

Ika-26 ng Oktubre, 2015 (Lunes, 5-8 pm)
Palace of the Rock, St. Peter Parish: Shrine of Leaders

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s