Katekismo sa Paggawa, unang tinalakay sa Lay and Clergy Forum

Katekismo sa Paggawa, unang tinalakay sa Lay and Clergy Forum

Father

Noong April 25, 2015 naglunsad ang Labor Ministry, Diocese of Novaliches ng Clergy and Lay Forum kung saan tinalakay ang Katekismo sa Paggawa (Catechism of Labor) at resulta ng Climate Justice Feminist Participatory Action Research (CJ-FPAR) na ginanap sa Caritas Office, Diocese of Novaliches.

 

Pinangunahan ang Catechism on Labor ni Labor Ministry Priest Coordinator si Rev. Fr. Joseph M. Buslon. Umabot sa 75 lay mula sa 7 vicariates, mula sa 14 parokya ng Diocese ang dumalo sa forum.

Ang Cathechism on Labor ay naglalaman ng mga “social teachings” ng simbahan tungkol sa pagtataguyod ng dignidad ng paggawa. Ito ay inilathala ng Church People Worker Solidarity (CWS) sa pamumuno ni Most. Rev. Bp. Gerardo Alminiza. Unang inilabas ang dokumentong ito noong Enero 30 ng 2015.

 

Tatlo ang paraan sa pagtataguyod ng dignidad ng paggawa: una, dapat makita (see) muna ang kalagayan; ikalawa, dapat na sukatin (judge) ang kalagayan kung naaayon ba ito sa turo ng simbahan at; at ikatlo, ay konkretong aksyon sa kalagayan ng manggagawa.

 

“Ang Catholic Social Teaching ang kasangkapan para baguhin ang mundo at ang iba’t ibang aspeto nito: ekonomya, pulitika at kultura. Integral ito sa mga itinuturo ni Hesus, nakakalungkot lamang sabihin na kakaunti ang nakakaalam nito,” paliwanag ni Fr. Joseph.

 

Tinalakay rin ni Fr. Joseph ang halaga ng paggawa o value of work bilang isang bokasyon. Ito ay isang pagtawag sa bawat isa na magtrabaho dahil mahalaga ang paggawa at paglikha. “Hindi ka maaaring maging na ganap na tao kung walang paggawa,” paliwanag pa niya.

 

Binigyang diin rin ang dignidad ng paggawa—ang pagbahagi sa mga manggagawa ng nararapat sa kanya batay sa kanyang ini-ambag sa kabuuan—ang pagkakaisa, at pakikipamuhay sa manggagawa at mahihirap upang maunawaan ang tunay na kalagayan.

 

Ipinunto rin sa talakayan na bawat isa ay dapat na may karapatan sa pagpapasya at pagpaplano subalit sa ating kasalukuyang lipunan, ang may kapangyarihan at  komokontrol lamang ay ang mayayaman.

 

Sinabi rin ni Fr. Joseph na  dapat  mas  mahalaga  ang paggawa kaysa puhunan.

 

Nagbigay rin ng testimonya ang mga manggagawa ng Longhong. Pinatotohanan ni Julieta Bawgayan ang ginawang pagsupil sa kanilang unyon.

 

***

 

Ibinahagi rin ni Jane Siwa ng Center for Trade Union and Human Rights sa Lay and Clergy Forum ang resulta ng isinagawang Climate Justice Feminist Participatory Action Research o CJ-FPAR sa mga komunidad na sakop ng Diocese of Novaliches.

 

Bukod sa hamon ng climate change, inilahad ni Jane ang nabuong pagkakaisa at lakas ng mga kababaihan sa mga komunidad upang itulak ang hustisyang pangklima at disenteng trabaho.

 

Bagamat di natuloy ang diyalogo, nagkaroon pa rin ng bukas na talakayan at palitan ng ideya ang mga dumalo kung paano pa maisusulong ang karapatan ng manggagawa at pagresolba sa krisis sa klima.