VOTERS REGISTRATION ANNOUNCEMENT

biometrics

 

 

 

 

 

Ang pagbabago at kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay sa ating responsableng pagboto, ngunit bago ito, kailangan nating magparehistro.

Ang lahat, 18 taong gulang pataas, bago o dating botante man ay kinakailangang siguraduhing nakapagparehistro na at may KUMPLETONG BIOMETRICS Record, pagkat ito ang magiging basehan ng bagong listahan ng mga botante.   Makikita ang “list of voters without or incomplete biometrics” sa comelec website na http://www.comelec.gov.ph.

Maaaring magtungo sa opisina ng COMELEC na nakakasakop sa inyong lugar mula Lunes  – Biyernes, 8am – 5pm, hanggang Oktubre 31, 2015 upang magparehistro.  Magdala po lamang ng Valid ID gaya ng Employees ID, Postal ID, Student ID, atbp.

Maraming Salamat po!